Mark Yusko ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง เชื่อว่า cryptocurrencies จะสร้าง 'ความมั่งคั่งที่บอกไม่ได้' โดยการขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตของมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม